3. Sinirbilim Günleri: Prof. Dr. Pınar Akdemir Özışık

1993’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda asistanlığa başladı. 2000
yılında aynı bölümde uzman doktor olarak görevine devam etti ve HÜTF Nörolojik Bilimler ve
Psikiyatri Enstitüsü, İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı’na başladı.
2001 yılında Toronto Üniversitesi, Hospital for Sick Children, Pediatrik Nöroşirürji
departmanında gözlemci (observer), 2002-2003 yıllarında Tel-Aviv Sourasky Medical Center,
Dana Children’s Hospital affiliated to Tel-Aviv University, Sackler Faculty of Medicine,
Department of Pediatric Neurosurgery’de klinik fellowluk ve 2005 yılında da A.B.D. Virginia
Commonwealth Üniversitesi, Medical College of Virginia, Nöroşirürji Departmanı’nda
research fellowluk ve doktora tezini yaptı. Hacettepe Nöroşirürji Anabilim Dalı’na dönünce
2006 yılında Yard. Doçent olarak atandı ve doktora programından mezun oldu.
2007 yılında HÜTF Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndaki görevinden ayrılarak Ankara TDV 29
Mayıs Vakıf Hastanesi’nde Nöroşirürji Kliniği’ni kurdu. 2010 yılında Ankara Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları, Hematoloji ve Onkoloji E.A.H.’ne atandı ve orada Pediatrik Nöroşirürji
Kliniği’ni kurdu. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt E.A.H. Nöroşirürji Klinikleri’nde
görevlendirme ile çalıştı ve her 2 klinikte özellikle transkranial endoskopik girişimler,
fonksiyonel beyin cerrahisi ve DBS ameliyatlarının başlamasına öncülük etti. Ocak 2011’de
aynı klinikten Nöroşirürji Doçenti oldu. Ocak 2016’da Yüksek İhtisas Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı’na Profesör olarak atandı. Halen Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Ankara Şehir Hastanesi’nde Nöroşirurji
Profesörü olarak görev yapmaktadır.
Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Eğitim ve Öğretim Grubuna kabul edilen ilk
kadın beyin cerrahıdır ve bu grubun kurslarında dersler vermiştir. 2016-2018 yılları arasında
Türk Nöroşirurji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Başlıca ilgi alanları Pediatrik Nöroşirurji, endoskopik nöroşirürji, fonksiyonel beyin
cerrahisidir. Son yıllarda çeşitli mühendislik fakültelerinde bilgisayarlı yöntemler (Yapay
Zeka) kullanarak bir tıbbi durumun görüntü işleme ve risk tahmininde doktora tez danışmanı
olarak çalışmaktadır. Tübitak (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) -ÜniversiteSanayi iş birliği çerçevesinde teminat verilen proje danışmanlığı devam etmektedir.
Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 41 makalesi, ulusal ve uluslararası
toplantılarda sunulan birçok bildirisi, nöroşirürji kitap bölümleri ve çevirileri bulunmaktadır.
Son 4 yıldır Türkiye’deki Tıp Öğrenci Derneklerinin kariyer toplantılarında nöroşirürji kariyer
planlaması, mentorluk, yüksek lisans ve burs programları hakkında davetli konuşmalar
yapmaktadır.
İyi bir kürekçi ve karate-do’da kahverengi kemer sahibidir.
Evli ve iki çocuk annesidir.

3. Sinirbilim Günleri websitesi için tıklayın. 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir