Kategori: Bilimsel

kapak 0

Duyular ve Algılarımız Arasındaki İlişki

Duyuları bizi dış dünyaya bağlayan ve etrafımızı anlamamıza yarayan içsel izlenimler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Peki Aristo’dan bu yana bildiğimiz 5 temel duyumuz ne kadar güvenilir? Onlar sayesinde algıladığımız dünya ne kadar gerçek? Lezzet sadece...

0

Beynin Filmini Çekmek: Nörogörüntüleme Teknikleri

1960’lara kadar nörologlar ve sinirbilimciler insan beynini gözlemlemek ve keşfetmek için sınırlı birkaç teknik kullanabilmekteydi. Bu teknikler; diseksiyon (organ ve dokuların kesilip incelenmesi), insan beyninin öldükten sonra (post mortem) incelenmesi, EEG kayıtları, elektrik uyarımıyla...

0

Müzik ve Beyin

Dinlediğiniz müzik türünün beyninizin işleyişi üzerinde etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Bir aktiviteye başlamadan önce müzik dinlemek dikkat ve hafızanızı arttırabilir. Müziğin aynı zamanda depresyon ve anksiyeteyi azaltmak için kullanıldığını biliyor muydunuz? Müzik çok güçlü...

1

Gülmenin Tıptaki Yeri Nedir?

1. AĞRININ ETKİSİNİ AZALTMAK Amerika’daki Kanser Tedavi Merkezleri, kanser tedavisi gören hastalarına kahkaha terapisi uygular. Tedaviyi ve etkinliğini şu şekilde açıklarlar: “Yıllardır mizah tıpta kullanılıyor. Cerrahlar, hastaları 13. yüzyıldan başlayarak ağrıdan uzaklaştırmak için mizahı...